CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW039 (SS 22 & 22A) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN

18 Jul 2017 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

RALAT :

KEPADA SEMUA SYARIKAT YANG TELAH MEMBELI DOKUMEN BAGI TAJUK BERKENAAN, DIMINTA AGAR DAPAT MEMUATTURUN SEMULA SEMUA BAHAGIAN SENARAI KUANTITI (DOKUMEN E), KERANA TERDAPAT MUKA SURAT SENARAI KUANTITI YANG BERTINDIH. 

 

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM (AM) DI KAWASAN PW039 (SS 22 & 22A) PETALING JAYA BAGI TEMPOH 24 BULAN + 12 BULAN