RALAT : PERTUKARAN TARIKH JUAL DAN TUTUP BAGI KERJA-KERJA PENAIKTARAFAN DAN PENSTRUKTURAN SEMULA SISTEM MULTIMEDIA DAN SISTEM RA

11 Sep 2017 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PENAIKTARAFAN DAN PENSTRUKTURAN SEMULA SISTEM MULTIMEDIA DAN SISTEM RANGKAIAN DALAMAN DI AUDITORIUM RAJA ISMAIL PERBANDARAN KLANG TAHUN 2017.

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 30hb. Ogos 2017, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

NO.SEBUT HARGA : MPK 400-10/2/26

KERJA-KERJA PENAIKTARAFAN DAN PENSTRUKTURAN SEMULA SISTEM MULTIMEDIA DAN SISTEM RANGKAIAN DALAMAN DI AUDITORIUM RAJA ISMAIL PERBANDARAN KLANG TAHUN 2017.

TUKAR TARIKH JUAL DOKUMEN : TARIKH ASAL 11/09/2017 KEPADA 15/09/2017

TUKAR TARIKH TUTUP PETI : TARIKH ASAL 18/09/2017 KEPADA 21/09/2017