Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan Denggi – Dun Kajang Eco 8

13 Mar 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang

Terdapat pindaan pada notis sebutharga yang telah dikeluarkan pada 12hb Mac 2018 iaitu seperti berikut :-

 

1. PERTUKARAN KOD BIDANG Sebutharga untuk :

 

i)  S41/2018     Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan Denggi – Dun Kajang Eco 8

 

ii) S42/2018     Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan Denggi – Dun Bangi Eco 20

 

iii) S43/2018     Perkhidmatan Bagi Menjalankan Aktiviti Pencegahan Dan Kawalan Denggi – Dun Kajang Eco 7

 

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) :

 

070102 – Racun Serangga / Perosak, Rumpai / Tumbuhan

 

KEPADA

 

220901 – Pengawalan & Pengawasan Kawalan Serangga Perosak

 

 

Lain-lain perkara di dalam iklan tersebut tidak berubah.

Segala kesulitan amatlah dikesali terima kasih

 

Yang diPertua

Majlis Perbandaran Kajang