ADDENDA PERUBAHAN SENARAI KUANTITI (BQ) BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN JALAN SINGGAHSA

11 Apr 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN JALAN SINGGAHSANA, JALAN RODAT, PERSIARAN BATU BELAH, BANDAR BUKIT RAJA DAN PERSIARAN SUNGAI KERAMAT KLANG UTAMA, KLANG UTARA.

MPK 600-9/1/178/2018-T JTR

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN JALAN SINGGAHSANA, JALAN RODAT, PERSIARAN BATU BELAH, BANDAR BUKIT RAJA DAN PERSIARAN SUNGAI KERAMAT KLANG UTAMA, KLANG UTARA.

ADDENDA NO.  1 (SATU)

Addenda No. 1 pada Dokumen Sebut harga ini adalah menjadi sebahagian daripada Dokumen Kontrak dan Penyebut harga dikehendaki memasukkan addenda ini ke dalam Dokumen Tender.

 

BIL                                                                         MUKA SURAT                     DIGANTIKAN KEPADA


1.Senarai Kuantiti
a). Pertukaran muka surat                                    SK (5)                                      SK (5) ADD 1