Pembatalan Sebut Harga DS/SUK/ICT/08-2018 DAN DS/SUK/ICT/09-2018 BTM SUK SELANGOR

6 Jun 2018 • Oleh Bahagian Teknologi Maklumat ( T e k n i k a l ) / Unit Perancang Ekonomi Negeri ( Pendaftaran )

Berdasarkan cabutan daripada keputusan mesyuarat sebut harga Pejabat SUK Negei Selangor yang diadakan pada 31 Mei 2018 yang telah disahkan oleh Pengerusi Mesyuarat Sebut Harga Pejabat SUK Negeri Selangor Bil 6/2018. Mesyuarat dimaklumkan secara rasmi oleh BTM telah membuat pembatalan sebut harga bagi DS/SUK/ICT/08-2018 dan DS/SUK/ICT/09-2018.

Sebut harga baru akan dibuka semula 7 Jun 2018 berdasarkan tatacara dan prosedur perolehan yang sedang berkuat-kuasa. Kepada semua kontraktor yang menyertai sebut harga terdahulu dokumen sebutharga akan diberikan secara percuma.