Pembatalan Sebut Harga DS/SUK/ICT/08-2018 DAN DS/SUK/ICT/09-2018 BTM SUK SELANGOR

6 Jun 2018 • Oleh Bahagian Teknologi Maklumat

Berdasarkan cabutan daripada keputusan mesyuarat sebut harga Pejabat SUK Negei Selangor yang diadakan pada 31 Mei 2018 yang telah disahkan oleh Pengerusi Mesyuarat Sebut Harga Pejabat SUK Negeri Selangor Bil 6/2018. Mesyuarat dimaklumkan secara rasmi oleh BTM telah membuat pembatalan sebut harga bagi DS/SUK/ICT/08-2018 dan DS/SUK/ICT/09-2018.

Sebut harga baru akan dibuka semula 7 Jun 2018 berdasarkan tatacara dan prosedur perolehan yang sedang berkuat-kuasa. Kepada semua kontraktor yang menyertai sebut harga terdahulu dokumen sebutharga akan diberikan secara percuma.