JPS DAERAH KLANG - IKLAN SEBUTHARGA YANG DIMAKLUMKAN TUTUP PADA TARIKH 21 JANUARI 2021DI BATALKAN SEHINGGA TEMPOH DIBERITAHU KEL

12 Jan 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Klang

SENARAI SEBUTHARGA YANG TERLIBAT

1) JPS/N/KLG/B13/18/2021(SH)

2) JPS/N/KLG/B13/19/2021(SH)

3) JPS/N/KLG/B13/20/2021(SH)

4) JPS/N/KLG/B13/21/2021(SH)

5) JPS/N/KLG/B13/22/2021(SH)

6) JPS/N/KLG/B13/23/2021(SH)