KERJA-KERJA MEMBAIKI SEMULA LONGKANG YANG ROSAK DI JALAN JASMIN 9, 10, 19 DAN 20, TAMAN JASMIN, KAJANG, DAERAH HULU LANGAT SERTA

2 Apr 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang untuk KERJA-KERJA MEMBAIKI SEMULA LONGKANG YANG ROSAK DI JALAN JASMIN 9, 10, 19 DAN 20, TAMAN JASMIN, KAJANG, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA

Addenda No.1

Dimaklumkan terdapat Addenda No.1 kepada Dokumen Sebutharga MPKj S 34/2021

Sila muat turun dokumen yang terlibat.

Sila nyatakan penerimaan Addenda No.1 dengan menandatangani dan mengembalikan Surat Pengesahan Penerimaan tersebut bersama-sama Dokumen Sebutharga semasa sebutharga ditutup kelak.

Terima kasih.

Bahagian Bekalan & Perolehan,

Majlis Perbandaran Kajang