KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGUKUHAN TEBING RUNTUH SUNGAI RAWANG DI TAMAN BERSATU DAN KERJA-KERJA BERKAITAN MUKIM RAWANG, DAERAH

16 Jul 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Gombak

RALAT;

UNTUK MAKLUMAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA DILANJUTKAN DARIPADA 19 JULAI KEPADA 30 JULAI 2021.


SEKIAN HARAP MAKLUM.