RALAT : LANJUTAN TARIKH TUTUP SEBUT HARGA & TENDER MBSJ

20 Jul 2021 • Oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya

Selaras dengan arahan oleh pihak kerajaan berkenaan pelaksanaan Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara (PPN) di negeri Selangor berkaitan dengan situasi terkini penularan Covid-19, adalah dimaklumkan bahawa tarikh tutup Tender & Sebut harga MBSJ bagi no. rujukan seperti berikut yang tutup pada 21,  23, 26 dan 28 Julai 2021 akan dilanjutkan pada tarikh 2 Ogos 2021:-

 

SEBUT HARGA - BEKALAN & PERKHIDMATAN (MOF) :

MBSJ.KUB.400-5/6/16,       MBSJ.KUB.400-5/6/31,       MBSJ.KUB.400-5/6/44

MBSJ.KUB.400-5/6/17,       MBSJ.KUB.400-5/6/32,       MBSJ.KUB.400-5/6/48

MBSJ.KUB.400-5/6/18,       MBSJ.KUB.400-5/6/34,      

MBSJ.KUB.400-5/6/19,       MBSJ.KUB.400-5/6/35,      

MBSJ.KUB.400-5/6/20,       MBSJ.KUB.400-5/6/36,      

                                            MBSJ.KUB.400-5/6/37,      

                                                                                   

SEBUT HARGA & TENDER - KERJA (CIDB) :

MBSJ.KUB.400-5/7/6,         MBSJ.KUB.400-5/7/40,       MBSJ.KUB.400-5/7/64

MBSJ.KUB.400-5/7/10,       MBSJ.KUB.400-5/7/42,       MBSJ.KUB.400-5/7/65

MBSJ.KUB.400-5/7/12,       MBSJ.KUB.400-5/7/43,       MBSJ.KUB.400-5/7/66

MBSJ.KUB.400-5/7/15,       MBSJ.KUB.400-5/7/44,       MBSJ.KUB.400-5/7/67

MBSJ.KUB.400-5/7/16,       MBSJ.KUB.400-5/7/45,       MBSJ.KUB.400-5/7/68

MBSJ.KUB.400-5/7/34,       MBSJ.KUB.400-5/7/47,       MBSJ.KUB.400-5/7/74

MBSJ.KUB.400-5/7/39,                                                   MBSJ.KUB.400-5/7/75

 

Sila rujuk pada setiap tajuk dan no. rujukan di Laman Web ini semula dari masa ke semasa untuk mengetahui maklumat lanjut dengan lebih jelas tentang pindaan tarikh-tarikh tersebut.

Selain dari itu, dokumen tender/sebut harga juga boleh dihantar dengan menggunakan perkhidmatan Pos Berdaftar/Kurier dan petender hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat yang telah ditetapkan di dalam Arahan Kepada Petender sebelum atau pada tarikh tutup tender/sebut harga selewat-lewatnya pada pukul 12.00 tengah hari. Sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan. Ini adalah bagi tujuan pematuhan MBSJ kepada Garis Panduan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang ditetapkan oleh Kerajaan. Harap maklum.