MAJLIS PERBANDARAN KAJANG : NOTIS PENUTUPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN SEBUTHARGA

26 Jul 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Kajang

Dimaklumkan bahawa tarikh tutup sebutharga adalah SEBELUM atau PADA 11 OGOS 2021 (RABU) JAM 12.00 tengahari. NO. RUJUKAN adalah seperti berikut :

 

1)         S56/2021

2)         S57/2021

3)         S59/2021

4)         S60/2021

5)         S61/2021

6)         S62/2021

7)         S76/2021

8)         S77/2021

9)         S78/2021

10)   S79/2021

11)   S80/2021

12)   S90/2021

13)   S101/2021

 

-       Sila pastikan Dokumen Sebutharga dimasukkan kedalam sampul berlakri yang dicatatkan dengan No. Rujukan dan tajuk sebutharga dengan lengkap.

-       Kaedah Penghantaran Dokumen adalah dengan menggunakan perkhidmatan POS BERDAFTAR / KURIER SAHAJA di alamat seperti berikut:

 

Yang Dipertua

Majlis Perbandaran Kajang

 (Peti Sebutharga/Tender)

Aras Bawah Menara MPKj

Jalan Cempaka Putih, Off Jalan Semenyih

43000 Kajang

Selangor Darul Ehsan

 

Penyebutharga hendaklah memastikan dokumen tersebut selamat tiba pada alamat dan waktu yang telah ditetapkan, sebarang kelewatan yang timbul dalam urusan tersebut tidak akan dilayan