Addenda 1

15 Aug 2021 • Oleh Lembaga Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor untuk KERJA-KERJA MENGGANTIKAN TANGKI AIR LAMA KEPADA BARU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAWAH PROJEK SKIM CERIA DI PANGSAPURI AMPANG MEWAH 8, AMPANG, SELANGOR

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat ralat di dalam Dokumen Sebut Harga pada muka surat berikut:


m/s: SUM/1

ms: B2/1 - B2/3


Sehubungan dengan itu, dimohon kerjasama pihak syarikat untuk memuat turun dokumen Addenda 1 di dalam ruangan Dokumen Sebut Harga dan melengkapkan Addenda tersebut. Addenda tersebut hendaklah diserahkan bersekali dengan dengan Sebut Harga kelak.


Sekian, terima kasih.


Urusetia

Unit Perolehan dan Aset

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor