RALAT : ADDENDA NO.1 BAGI KERJA MPK 300-1/37/10 (2021) - PEMBAHARUAN LESEN MICROSOFT OFFICE 365 DAN PERISIAN TEKNIKAL SERTA PEMB

15 Sep 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk PEMBAHARUAN LESEN MICROSOFT OFFICE 365 DAN PEMBEKALAN PERISIAN BERLESEN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2021

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 20hb. Ogos 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Tender :

MPK 300-1/37/10(2021)

PEMBAHARUAN LESEN MICROSOFT OFFICE 365 DAN PERISIAN TEKNIKAL SERTA PEMBEKALAN PERISIAN BERLESEN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KLANG TAHUN 2021


TERDAPAT PERUBAHAN PADA BEBERAPA HELAIAN DALAM DOKUMEN - PIHAK SYARIKAT DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN HELAIAN ASAL KEPADA HELAIAN YANG BARU SEPERTI DILAMPIRKAN PADA TAJUK KERJA TERSEBUT.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH