MEMBEKAL MAKANAN DAN KEPERLUAN PAUN KANDANG ANJING BAGI JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEBERSIHAN AWAM, MDHS

20 Oct 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor

Notis Pemakluman Tarikh Tutup Sebut Harga dilanjutkan sehingga 25 Oktober 2021 sebelum atau pada 12:00 tengah hari.