RALAT : PROJEK : REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK TEBATAN BANJIR DI KAMPUNG BATU 10, MUKIM CHERAS, DAERAH HULU LANGAT, SELAN

11 Nov 2021 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK TEBATAN BANJIR DI KAMPUNG BATU 10, MUKIM CHERAS, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN.

RALAT

 

NAMA PROJEK : REKABENTUK TERPERINCI BAGI PROJEK TEBATAN BANJIR DI KAMPUNG BATU 10, MUKIM CHERAS, DAERAH HULU LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN   (JPS/N/SEL/PB21/2021/pp)

 

Dimaklumkan terdapat tambahan dokumen di dalam Terms Of Reference (TOR) – Tambahan pada dokumen sediada. Dokumen boleh dimuat turun di https://tender.selangor.my/tenders/63019.

 

Pindaan di atas hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen tender semasa penutupan tender ini manakala surat akuan penerimaan surat ini hendaklah dikembalikan kepada pejabat ini dengan kadar segera melalui fax 03-5544 7909 atau email evelyn@waterselangor.gov.my.