ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK WF 300/6/2 JPP.

12 Nov 2021 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk PEMBEKALAN TONG SAMPAH 'STANDING BIN' JENIS 'GALVANISED' DAN PLASTIK BAGI TAMAN-TAMAN AWAM DAN PADANG PERMAINAN KAWASAN KEJIRANAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 29hb. Oktober 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Sebutharga :

MPK WF 300/6/2 JPP

PEMBEKALAN TONG SAMPAH ‘STANDING BIN’ JENIS ‘GALVANISED’ DAN PLASTIK BAGI TAMAN-TAMAN AWAM DAN PADANG PERMAINAN KAWASAN KEJIRANAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA DOKUMEN & SENARAI KUANTITI (BQ) - PIHAK KONTRAKTOR DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN DOKUMEN & SENARAI KUANTITI ASAL KEPADA YANG BARU.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH