ADDENDA NO. 1 BAGI NO. SEBUTHARGA MPK/PN/1/1/316 DAN PERTUKARAN LOKASI TUTUP PETI.

12 Jan 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk PERKHIDMATAN PENIALAIAN KADARAN FASA 6 BAGI HARTA-HARTA DI SEBAHAGIAN KAWASAN JOHAN SETIA, MAJLIS PERBANDARAN KLANG OLEH SYARIKAT PERUNDING PENILAIAN SWASTA

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 17hb. Disember 2021, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Tender :

MPK/PN/1/1/316

PERKHIDMATAN PENILAIAN KADARAN FASA 6 BAGI HARTA-HARTA DI SEBAHAGIAN KAWASAN JOHAN SETIA, MAJLIS PERBANDARAN KLANG OLEH SYARIKAT PERUNDING PENILAIAN SWASTA.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA DOKUMEN - PIHAK SYARIKAT DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN DOKUMEN ASAL KEPADA DOKUMEN BARU YANG BARU SEPERTI DILAMPIRKAN.


PERTUKARAN LOKASI TUTUP PETI SEPERTI DI LAMPIRAN ADDENDA NO. 1


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN TENDER PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH