LANJUTAN MASA TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING

15 Jan 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk Kerja-kerja Pengorekan Kolam Takungan Banjir Seri Serdang dan Lain-lain Kerja Berkaitan Berhampiran Taman Andalas, Seri Serdang, Daerah Petaling

LANJUTAN MASA TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING

NO SEBUTHARGA : JPS/N/PTG/CP/21/2022(SH)

TARIKH LAMA : 19 JANUARI 2022 ( ISNIN )

TARIKH BARU : 24 JANUARI 2022 ( ISNIN )