RALAT: REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) BAGI CADANGAN PENUKARAN LAMPU JALAN DARIPADA JENIS HIGH PRESSURE SODIUM VAPOUR (HPSV) KEPADA L

11 Feb 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Selayang

RALAT: MPS/RFP/T/01/22 LAMPIRAN 1 MUKA SURAT 54.

Untuk Makluman Dan Perhatian Terdapat Perubahan Pada Lampiran 1 Muka surat 54.

Petender Dikehendaki Memuat turun Muka Surat Tersebut.