NOTIS : PEMAKLUMAN PINDAAN BQ SEBUT HARGA PDTSB/MARRIS/07/2022

21 Mar 2022 • Oleh Pejabat Daerah Sabak Bernam

TAJUK KERJA : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KUBUR 1 KAMPUNG BANTING MUKIM SABAK, DAERAH SABAK BERNAM PDTSB/MARRIS/07/2022


# DIMAKLUMKAN BAHAWA TERDAPAT KESILAPAN PADA BORANG BQ SEBUT HARGA PDTSB MARRIS 07/2022, DIPOHON SYARIKAT KONTRAK YANG TELAH MEMBELI BORANG BQ DARI TARIKH 18/3/2022 HINGG 21/3/2022 UNTUK MENDOWNLOAD SEMULA BORANG TERSEBUT