TAWARAN KERJA UNDI BIL. 1 TAHUN 2022 PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT

18 Apr 2022 • Oleh Pejabat Daerah Hulu Langat

Dimaklumkan bahawa Pejabat Daerah/ Tanah Hulu Langat (PDTHL) akan melaksanakan perolehan kerja secara undian bagi:

a)    Projek Kemudahan Awam / Asas Desa Tahun 2022

Semua kerja yang ditawarkan adalah bernilai dari RM20,000.00 hingga RM100,000.00

2.         Pendaftaran kontraktor untuk menyertai proses undi ini akan dilaksanakan secara online melalui sistem Tender Online Selangor 2.0. Kontraktor WAJIB memuat turun borang persetujuan menyertai kerja undi yang telah diiklankan dengan melengkapkan borang tersebut, dan mengisi google form menerusi https://forms.gle/uvCYUSMNVoagCG9V7 dan menghantar dokumen-dokumen yang diperlukan ke Bahagian Pembangunan, Pejabat Daerah/ Tanah Hulu Langat sebelum atau pada 25 April 2022 (Isnin) jam 12.00 tengahari.

3.         Urusetia PDTHL akan menyenaraikan kontraktor yang berjaya tapisan pendaftaran untuk paparan umum sebelum proses cabutan undi diadakan. 

4.         Syarat-syarat kelayakan kontraktor yang ingin menyertai proses kerja undi ini adalah seperti berikut:

a)    Berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam Gred G1 dengan kod bidang CE01 ATAU CE21;

 

b)    Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);

 

c)    Berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN);

 

d)    Sila pastikan tempoh sah laku Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) DAN Sijil Taraf Bumiputera (STB) masih berkuatkuasa pada bulan Mei 2022.

 

e)    Tidak mempunyai kerja dalam tangan bagi projek di bawah Pejabat Daerah/Tanah Hulu Langat setakat 15 April 2022.

 

f)     Kontraktor yang beralamat/berdaftar di Daerah Hulu Langat sahaja.

5.         Adalah diingatkan bahawa hanya PEMILIK SYARIKAT YANG SAH sahaja dibenarkan untuk mengambl bahagian di dalam proses pendaftaran tersebut. Mana-mana kontraktor yang telah menghantar borang pendaftaran dalam talian adalah BERSETUJU DAN MENGAKU BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR. SEKIRANYA DIDAPATI MAKLUMAT YANG DIKEMUKAKAN ADALAH TIDAK BENAR, KONTRAKTOR TERSEBUT ADALAH DENGAN INI BERSETUJU BAHAWA SYARIKATNYA TIDAK LAYAK UNTU DISENARAIKAN DAN TIDAK LAYAK MENDAPAT SEBARANG KERJA DALAM PROSES UNDI INI. KEPUTUSAN AKHIR KELAYAKAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ADALAH PADA PEJABAT DAERAH/TANAH HULU LANGAT