PINDAAN TARIKH BAGI KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. MELAYU SG. BULOH, MUKIM KUANG, DAERAH

1 Jun 2022 • Oleh Pejabat Daerah Gombak untuk KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. MELAYU SG. BULOH, MUKIM KUANG, DAERAH GOMBAK, SELANGOR.

Adalah dimaklumkan, terdapat sedikit kesilapan pada tarikh akhir penghantaran dokumen berikutan cuti umum pada 06 Jun 2022 (Isnin). Oleh itu, tarikh baru bagi penghantaran dokumen SH/PDTG.PEM/MARRIS: 19/2022 adalah pada 07 Jun 2022 (Selasa).


Sekian, terima kasih.