PENAMBAHBAIKKAN SPESIFIKASI

23 Jun 2022 • Oleh Pejabat Daerah Gombak untuk MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENGHANTAR PERALATAN KEJURUTERAAN, MESIN PENGELUARAN DAN PERABOT BAGI PROGRAM BANTUAN PERALATAN USAHAWAN INDIA SELANGOR (I-SEED) DAERAH GOMBAK BIL. 1 TAHUN 2022

ADALAH DIMAKLUMKAN TERDAPAT BEBERAPA  ITEM TELAH DITAMBAH BAIK DARI SEGI SPESIFIKASI DAN PEMBETULAN BAGI  KOD MODEL, ANTARANYA ADALAH:


KOD BIDANG: 130101 / 130102

ITEM NO.4: PENAMBAHAN MODEL DAN UKURAN

ITEM NO.5 : PENAMBAHAN MODEL DAN UKURAN

ITEM NO.6 : PENAMBAHAM MODEL DAN UKURAN

ITEM NO.10: PEMBETULAN DARI MODEL KF800E KE KF8000E


KOD BIDANG 020101


ITEM NO. 2: DARI MODEL MS983-C KEPADA MODEL MS938-C