ADDENDA NO. 1 BAGI NO. TENDER MPK/JK 600-13/1/33(2022) SERTA PINDAAN TARIKH TUTUP PETI TENDER.

27 Jun 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN BUNGA ROS, JALAN MELAWIS, JALAN BESI DAN LINTANG BESI 1 SERTA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN DI JALAN BAKONG, TAMAN MELAWIS, KLANG SELATAN

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 19hb. Mei 2022, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Tender :

MPK/JK 600-13/1/33(2022)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DI JALAN BUNGA ROS, JALAN MELAWIS, JALAN BESI DAN LINTANG BESI 1 SERTA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN DI JALAN BAKONG, TAMAN MELAWIS, KLANG SELATAN.


TERDAPAT PERUBAHAN PADA DOKUMEN - PIHAK SYARIKAT DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN DOKUMEN ASAL KEPADA DOKUMEN YANG BARU SEPERTI DILAMPIRKAN.


PINDAAN TARIKH TUTUP PETI              ASAL : 27/6/2022            BARU : 5/7/2022


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH