TAKLIMAT KONTRAKTOR: PEMBANGUNAN PLATFORM SISTEM MAKLUMAT BERINTEGRASI PJ – iSSR (SMART SUSTAINABLE & RESILIENT) - ( MBPJ/TD/P/0

19 Aug 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

TAKLIMAT KONTRAKTOR

CADANGAN MEMASANG, MENGUJILARI, MEMBERI LATIHAN DAN MENTAULIAH PEMBANGUNAN PLATFORM SISTEM MAKLUMAT BERINTEGRASI PJ – iSSR (SMART SUSTAINABLE & RESILIENT) UNTUK MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA - ( MBPJ/TD/P/038/2022)

Tarikh    :   22 Ogos 2022 (Isnin)

 Masa     :  8.30 Pagi 9.30 Pagi (Kehadiran), sehingga selesai taklimat

 Tempat  :  Bilik Mesyuarat, Tingkat 13, Jabatan Kejuruteraan,

                   Menara MBPJ.


1)       HANYA SEORANG PENAMA DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
YANG MASIH SAH DAN BERKUATKUASA SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI 
TAKLIMAT.


2) KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI TAKLIMAT  DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA KAD PENGENALAN, COP SYARIKAT DAN SIJIL ASAL KKM (QR CODE YANG BOLEH DI "SCAN") 


SEKIAN, UNTUK MAKLUMAN.


Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya