PENUNDAAN TARIKH TUTUP PENGHANTARAN DOKUMEN SEBUTHARGA

29 Aug 2022 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling untuk Kerja-kerja Pengukuhan Integriti Struktur Rumah Pam Saujana Indah Dan Lain-lain Kerja Berkaitan Di Daerah Petaling

NO SEBUTHARGA : 

JPS/P/PTG/P33/67/2022(SH)


Tarikh tutup asal : 1 SEPTEMBER 2022


Tarikh tutup baru : 5 SEPTEMBER 2022