TAWARAN SEMULA: CADANGAN KADAR HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERANGKAP MINYAK INDIVIDU - (MBPJ/SH/B/152/2022(R)

22 Sep 2022 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

CADANGAN KADAR HARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG PERANGKAP MINYAK INDIVIDU SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PUSAT PENJAJA DAN GERAI-GERAI MAJLIS BAGI TETUAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA, SELANGOR BAGI TEMPOH 12 BULAN + 12 BULAN (TAWARAN SEMULA) - (MBPJ/SH/B/152/2022(R)


Sukacita dimaklumkan bahawa, pihak Majlis sedang membuat tawaran semula bagi sebut harga ini.

Untuk makluman, sebut harga ini hanya dipelawa kepada syarikat yang berdaftar serta mempunyai sijil berikut:

1. Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan beralamat di Negeri Selangor (kod bidang 080101/ 090101/ 130301)

2. Sijil bertaraf Bumiputra

3. Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN)


Maklumat terperinci berkaitan sebut harga ini boleh diperolehi melalui laman sesawang https://tender.selangor.my


TARIKH JUAL    : 22 SEPTEMBER 2022 (KHAMIS)

TARIKH TUTUP: 28 SEPTEMBER 2022 (RABU)


NOTA: 

Pihak majlis tidak bertanggungjawab di atas kelewatan pihak tuan/puan mengemukakan tender pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan.


SEKIAN, UNTUK MAKLUMAN.


Bahagian Perolehan,

Jabatan Khidmat Pengurusan,

Majlis Bandaraya Petaling Jaya