ADDENDA NO. 1 BAGI NO. TENDER MPK/JK 600-13/1/94(2022)

7 Oct 2022 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KONTRAKTOR PENYIAP BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN SISTEM TEBATAN BANJIR SERTA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN, DI KAWASAN TAMAN ENG ANN DAN TAMAN BERKELEY, KLANG UTARA

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 6hb. September 2022, adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada iklan yang ditetapkan. Iklan yang sebenar adalah seperti berikut :-

No. Tender :

MPK/JK 600-13/1/94(2022)

KONTRAKTOR PENYIAP BAGI KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN SISTEM TEBATAN BANJIR SERTA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN, DI KAWASAN TAMAN ENG ANN DAN TAMAN BERKELEY, KLANG UTARA


TERDAPAT PERUBAHAN PADA DOKUMEN - PIHAK SYARIKAT DIMINTA UNTUK MENGGANTIKAN DOKUMEN ASAL KEPADA DOKUMEN YANG BARU SEPERTI DILAMPIRKAN.


*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA PADA TAJUK KERJA TERSEBUT (ADDENDA NO.1).

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH