MBSA - TENDER T45/2023 (ADDENDUM NO.1)

10 Mar 2023 • Oleh Majlis Bandaraya Shah Alam untuk Cadangan Kerja-Kerja Pengukuhan Tebing Parit Dan Menaiktaraf Struktur Longkang Monsun Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam

MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM

 

NOTIS MAKLUMAN TENDER

 

CADANGAN KERJA-KERJA PENGUKUHAN TEBING PARIT DAN MENAIKTARAF STRUKTUR LONGKANG MONSUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN PERUSAHAAN, SEKSYEN 23, SHAH ALAM UNTUK MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (NO. TENDER : T 45/2023 ) :

ADDENDUM NO. 1

Bil

Muka Surat Asal

 

Muka Surat Baru

 

KERJA PENGUKUHAN TEBING PARIT MONSUN

 

1.

BQ2/2

BQ2/2/ADD 1


Untuk makluman, terdapat pindaan kepada senarai kuantiti seperti diatas, pihak pemborong diminta membuat semakan semula pada dokumen tersebut dan sila layari Laman Web Tender Selangor (http://tender.selangor.my) untuk memuatnaik. Senarai Addendum ini hanya melibatkan perkara seperti yang dilampirkan sahaja. Lain-lain keperluan / syarat-syarat tender adalah sama seperti kandungan asal Dokumen Tender yang telah di beli.  

Walaubagaimanapun, TIADA pindaan tarikh tutup tawaran asal iaitu pada 16 MAC 2023 (KHAMIS) SEBELUM JAM 12.00 TENGAHARI