Masalah Pembayaran Secara Kad Kredit

23 Feb 2017 • Oleh Bahagian Teknologi Maklumat

Terkini 23 Feb 2017

Masalah telah diselesaikan

Untuk makluman, sistem pembayaran menggunakan kad kredit yang menggunakan payment gateway Maybank sedang bermasalah. Masalah bermula dari jam 0850 sehingga diberitahu kelak. Pihak Maybank sedang dalam usaha baikpulih masalah tersebut.