MDKL/JKP/02/04-137(2018) - CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPARAN "BILLBOARD" UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT BAGI TAHUN 2018.

24 Nov 2017 • Oleh Majlis Daerah Kuala Langat untuk MDKL/JKP/02/04-137(2018) - CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPARAN "BILLBOARD" UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT BAGI TAHUN 2018.

ASSALAMUALAIKUM...

MAKLUMAN UNTUK SYARIKAT/PEMBEKAL YANG TELAH MEMBELI SEBUTHARGA INI, TERDAPAT SEDIKIT PEMBETULAN DI SENARAI KUANTITI. MOHON MUAT TURUN SENARAI KUANTITI YANG TERKINI. SEKIAN TERIMA KASIH.