MEMBERI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI DALAM KAWASAN PEJABAT JKR JALAN KEMAJUAN KUALA SELANGOR, PEJABAT STOR JKR JALAN TANJ

27 Nov 2017 • Oleh Jabatan Kerja Raya Kuala Selangor

NO.SEBUTHARGA : 119/2017


RALAT : TARIKH TUTUP SEBUTHARGA


'-Terdapat perubahan pada tarikh tutup sebutharga ASAL iaitu pada 1/12/2017 (JUMAAT) kepada tarikh tutup sebutharga BARU pada 4/12/2017 (ISNIN)

'- Dokumen tawaran yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri serta bertulis nombor rujukan sebutharga di sebelah penjuru kiri sampul tersebut dan  dimasukkan ke dalam Peti Tawaran di Pejabat JKR Daerah Kuala Selangor, Jalan Kemajuan, 45000 Kuala Selangor pada 04 DISEMBER 2017 (ISNIN) sebelum jam 12.00 tengahari dan sekiranya berlaku sebarang kelewatan, sebutharga tidak akan diterima.