PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI STOR LADANG AIR MANIS, JABATAN KERJA RAYA SABAK BERNAM, BAGI TEMPOH 01 JANUARI

28 Nov 2017 • Oleh Jabatan Kerja Raya Sabak Bernam

MAKLUMAN KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG TELAH MENYERTAI SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN BIL 55/2017 DIMINTA UNTUK MEMUAT TURUN SEMULA DOKUMEN SEBUTHARGA KERANA TERDAPAT KESILAPAN PADA BQ KERJA. HANYA SYARIKAT YANG TELAH MEMBELI DAN MENGHANTAR SEMULA DOKUMEN SEBUTHARGA SAHAJA YANG LAYAK UNTUK MEMUATTURUN DOKUMEN TERSEBUT.


SYARIKAT YANG BERKAITAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:-

** Pihak Syarikat digalakkan untuk menggunakan dakwat semasa mengisi borang sebutharga.

** Profail Syarikat tidak diperlukan. Pihak jabatan akan menggunakan profail yang terdahulu.


a) Tiara Force Security Services sdn Bhd

b) Alifya Security Sdn Bhd

c) Aman Network Security Sdn Bhd

d) Dell Security Services Sdn Bhd

e) Marksmen Security Services Sdn Bhd

f) Kuala Selangor Security Sdn Bhd

g) Active Network Security Services

h) Red Channel Security Sdn Bhd

i) Intra Harta Security Sdn Bhd

j) Smart Force Security Services Sdn Bhd

k) Progresive Security Services Sdn Bhd

l) Inas Security Services and Consultancy Sdn Bhd

m) Time Guards Sdn Bhd