Pengujian Disaster Recovery untuk Sistem Tender Online 2.0

7 Dec 2017 • Oleh Pejabat SUK Selangor

Ujian dijalankan pada 7 Disember 2017 daripada Jam 11.30 pagi sehingga 1.00 tengah hari.

Tiada gangguan pada perkhidmatan dan pengguna boleh mengakses STOS seperti biasa.

Sekian terima kasih.