ADDENDA PERUBAHAN SENARAI KUANTITI (BQ) BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN TAMAN WANGI, TA

11 Apr 2018 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN TAMAN WANGI, TAMAN KG. TELUK PULAI, KG. TELOK GADONG BESAR, TAMAN SELATAN, TAMAN PALM GROVE, TAMAN RADZI, BAYU PERDANA, KG. DELEK, KLANG SELATAN.

MPK 600-9/4/225/2018-T JTR

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PADANG REKREASI DI KAWASAN TAMAN WANGI, TAMAN KG. TELUK PULAI, KG. TELOK GADONG BESAR, TAMAN SELATAN, TAMAN PALM GROVE, TAMAN RADZI, BAYU PERDANA, KG. DELEK, KLANG SELATAN.

ADDENDA NO.  1 (SATU)

Addenda No. 1 pada Dokumen Sebut harga ini adalah menjadi sebahagian daripada Dokumen Kontrak dan Penyebut harga dikehendaki memasukkan addenda ini ke dalam Dokumen Tender.

 

BIL                                                                         MUKA SURAT                     DIGANTIKAN KEPADA


1.Senarai Kuantiti
a). Pertukaran muka surat                                    SK (5)                                      SK (5) ADD 1