Ralat : Pindaan No.1 Kepada Dokumen Tender

3 Aug 2018 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran untuk KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERANGKAP SAMPAH SEDIA ADA KEPADA JENIS AUTOMATIK ROTARY DAN KERJA-KERJA LAIN BERKAITAN DI RUMAH PAM TAMAN SRI SERDANG, DAERAH PETALING UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Kepada kontraktor yang telah membeli tender bernombor JPS/N/SEL/MK/27/2018, diharap dapat hadir ke Kaunter Bahagian Ukur Bahan & Kontrak, Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor untuk mengambil Pindaan No.1 bagi tender berkenaan mulai 2 Ogos 2018 (Khamis).

Tarikh tender ditutup dikekalkan pada 9 Ogos 2018 sebelum 12.00 tengahari