MELANTIK PEMBEKAL BAHAN KIMIA KAWALAN SERANGGA PEROSAK BAGI TUJUAN MENCEGAH PENYAKIT DEMAM DENGGI DI KAWASAN SERVIS BAGI BAHAGIA

1 Nov 2018 • Oleh Majlis Daerah Hulu Selangor untuk MELANTIK PEMBEKAL BAHAN KIMIA KAWALAN SERANGGA PEROSAK BAGI TUJUAN MENCEGAH PENYAKIT DEMAM DENGGI DI KAWASAN SERVIS BAGI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM, MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

[RALAT] BAGI SEBUTHARGA SH PSP 163/2018:


(1) TAJUK: MELANTIK PEMBEKAL BAHAN KIMIA KAWALAN SERANGGA PEROSAK BAGI TUJUAN MENCEGAH PENYAKIT DEMAM DENGGI DI KAWASAN SERVIS BAGI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM, MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

(2) BUTIRAN PADA KOD BIDANG MOF: (060102 KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL > KIMIA > INDUSTRI) ATAU (070102 PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN > BAJA DAN RACUN > RACUN SERANGGA/PEROSAK, RUMPAI/TUMBUHAN)