PERUBAHAN TARIKH DAN MASA TAKLIMAT SERTA PERUBAHAN TARIKH TUTUP SEBUTHARGA JPS DAERAH PETALING

7 Feb 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Petaling

NO SEBUTHARGA

JPS/N/PTG/B13/15/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/17/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/18/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/19/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/20/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/21/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/22/2019(SH)

TARIKH BARU TAKLIMAT : 14.2.2019

TARIKH BARU TUTUP SEBUTHARGA : 20.2.2019

MASA BARU TAKLIMAT : 3.30 PETANG

JPS/N/PTG/B13/16/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/23/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/24/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/25/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/26/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/27/2019(SH)

JPS/N/PTG/B13/28/2019(SH)

TARIKH BARU TAKLIMAT : 14.2.2019

TARIKH BARU TUTUP SEBUTHARGA : 222.2019

MASA BARU TAKLIMAT : 9.30 PAGI