ADDENDA NO. 1 BAGI KERJA BERNOMBOR FAIL MPK/JK 600-13/22/62(2018) - PAPAN SKRIN LED P4

7 Mar 2019 • Oleh Majlis Perbandaran Klang untuk KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN SKRIN LED P4 UNTUK SISTEM PENTAS DEWAN HAMZAH, MAJLIS PERBANDARAN KLANG.

Merujuk kepada Kenyataan Tawaran Majlis Perbandaran Klang (MPK) bertarikh 28hb. februari 2019, adalah dimaklumkan bahawa terdapat Addenda no.1 pada senarai kuantiti pada dokumen sebutharga seperti di bawah:-

No. Sebutharga : MPK/JK 600-13/22/62(2018)

Tajuk Kerja :

KERJA-KERJA PEMASANGAN PAPAN SKRIN LED P4 UNTUK SISTEM PENTAS DEWAN HAMZAH, MAJLIS PERBANDARAN KLANG

 

*NOTA:-

ADDENDA BOLEH DI MUAT NAIK PADA DOKUMEN SEBUTHARGA TERSEBUT YANG BERTAJUK ADDENDA NO.1.

SEGALA KESULITAN AMATLAH DIKESALI

SEKIAN

TERIMA KASIH