RALAT - PEMBATALAN SEBUTHARGA

28 Jun 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Hulu Selangor

  NOTIS PEMAKLUMAN

Dimaklumkan bahawa :

 

KERJA-KERJA PENGUKUHAN DAN PENSTABILAN TEBING SUNGAI INKI JALAN KUBUR LAMA -  KG. GUMUT TAMBAHAN, MUKIM SUNGAI GUMUT, DAERAH HULU SELANGOR.

 

SEBUTHARGA NO : JPS/N/HS/P(02)/10/2019(SH)

 

Adalah DIBATALKAN atas sebab teknikal dan oleh yang demikian taklimat sebutharga ini yang akan diadakan pada 01hb Julai 2019 turut dibatalkan.

 Sekian, terima kasih


“SELANGOR MAJU BERSAMA”

” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

 

( HALIM BIN MASRI, PPT )

Penguasa Daerah,

JPS Daerah Hulu Selangor