JPS / N / GK / B13/ 46 / 2019 ( SH ) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGOREKKAN SUNGAI AIR HITAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN M

11 Jul 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Gombak

RALAT : KOD BIDANG GRED G1 KEPADA G2

UNTUK MAKLUMAN PETENDER KESILAPAN TEKNIKAL KOD BIDANG DARIPADA GRED G1 KEPADA GRED G2 BAGI 


KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGOREKKAN SUNGAI AIR HITAM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MUKIM RAWANG DAERAH GOMBAK SELANGOR

SEKIAN TERIMA KASIH