RALAT : ADDENDA SENARAI KUANTITI (BQ)

1 Aug 2019 • Oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya untuk KERJA-KERJA TAMBAHAN PEMBERSIHAN KAWASAN LAPANG (TAMAN PERMAINAN) DALAM KAWASAN BP 1 ZON 3B BAGI TAHUN 2019 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA

Petender diminta untuk memuat turun ADDENDA NO.1 SENARAI KUANTITI (BQ) dan menggantikan muka surat SK2 kepada muka surat ADDENDUM 1 - SK2 pada bahagian G (Senarai Kuantiti).

MPSJ.KUB.400-10/2/84 (2019)

KERJA-KERJA TAMBAHAN PEMBERSIHAN KAWASAN LAPANG (TAMAN PERMAINAN) DALAM KAWASAN BP 1 ZON 3B BAGI TAHUN 2019 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA