RALAT : ADDENDA NO.1 SENARAI KUANTITI (BQ)

1 Aug 2019 • Oleh Majlis Perbandaran Subang Jaya

Petender diminta untuk memuat turun ADDENDA NO.1 SENARAI KUANTITI (BQ) dan menggantikan muka surat SK2 kepada muka surat ADDENDUM 1 - SK2 pada bahagian G (Senarai Kuantiti).

MPSJ.KUB.400-10/2/90 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/91 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/92 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/93 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/94 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/95 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/96 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/97 (2019). MPSJ.KUB.400-10/2/98 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/99 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/100 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/101 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/102 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/103 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/104 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/105 (2019). MPSJ.KUB.400-10/2/106 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/107 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/108 (2019), MPSJ.KUB.400-10/2/109 (2019)

KERJA-KERJA TAMBAHAN PEMBERSIHAN KAWASAN LAPANG (TAMAN PERMAINAN) DALAM KAWASAN
BAGI TAHUN 2019 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA :-

BP 3 ZON 7B
BP 3 ZON 7A
BP 4 ZON 18C
BP 4 ZON 18B
BP 4 ZON 18A
BP 4 ZON 11
BP 4 ZON 10
BP 3 ZON 8
BP 7 ZON 23 & 24
BP 7 ZON 22
BP 5 ZON 17B
BP 5 ZON 17A
BP 5 ZON 16B
BP 5 ZON 16A
BP 5 ZON 15
BP 5 ZON 14
BP 5 ZON 12
BP 5 ZON 9
BP 6 ZON 19B
BP 6 ZON 19A