(T) BKP/SUK/SEL/02/2019 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA MESIN PENYALIN SECARA SEWAAN BAGI

9 Aug 2019 • Oleh Pejabat SUK Selangor untuk PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA MESIN PENYALIN SECARA SEWAAN BAGI SEKSYEN MAKRO DAN PENSWASTAAN UPEN, SEKSYEN SEKTORAL UPEN, SEKSYEN AGIHAN & PEMBANGUNAN UPEN, BAHAGIAN AUDIT DALAM, SEKSYEN PIHAK BERKUASA TEMPATAN UPEN, MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGERI SELANGOR, PEJABAT YB. SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR, UNIT PENTADBIRAN AM, UNIT KEWANGAN DAN UNIT PENGURUSAN ASET DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Ralat Penutupan Tarikh Bagi Tender (T) BKP/SUK/SEL/02/2019 akan ditutup pada 13 Ogos 2019 (Selasa)

PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA MESIN PENYALIN SECARA SEWAAN BAGI SEKSYEN MAKRO DAN PENSWASTAAN UPEN, SEKSYEN SEKTORAL UPEN, SEKSYEN AGIHAN & PEMBANGUNAN UPEN, BAHAGIAN AUDIT DALAM, SEKSYEN PIHAK BERKUASA TEMPATAN UPEN, MAJLIS TINDAKAN EKONOMI NEGERI SELANGOR, PEJABAT YB. SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR, UNIT PENTADBIRAN AM, UNIT KEWANGAN DAN UNIT PENGURUSAN ASET DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN