LANJUTAN PERTUKARAN TARIKH PENUTUPAN PETI DOKUMEN SEBUTHARGA PADA 4 SEPTEMBER 2019 (RABU)

3 Sep 2019 • Oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Lanjutan pertukaran tarikh penutupan Peti Dokumen Sebutharga pada 4 SEPTEMBER 2019 ( RABU ) kepada
10 SEPTEMBER 2019 (SELASA). Bersama ini disertakan tajuk yang akan dilanjutkan.

a) CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERTEDUHAN BAS DI PETALING JAYA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN - (MBPJ/SH/K/175/2019)

Sekian, untuk makluman.