PEMBATALAN EMPAT KERJA SEBUTHARGA 'TAWARAN SEMULA' JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA LANGAT ADALAH SEPERTI BERIKUT :

1 Oct 2019 • Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Langat

1. JPS/P/KL/P21-14800/25/2019(SH)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN LADANG DI KAWASAN PERTANIAN KELOMPOK KAMPUNG ENDAH/KAMPUNG KANCHONG TENGAH DI DAERAH KUALA LANGAT. (TAWARAN SEMULA)

2. JPS/P/KL/P23-15300/26/2019(SH)

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI UNTUK MENGURANGKAN RISIKO BANJIR SUNGAI BUAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM BANDAR, DAERAH KUALA LANGAT. (TAWARAN SEMULA)

3. JPS/P/KL/P23-15300/27/2019(SH)

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI UNTUK MENGURANGKAN RISIKO BANJIR SUNGAI LANGAT DI KAMPUNG MELAYU PULAU CAREY SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, MUKIM JUGRA, DAERAH KUALA LANGAT. (TAWARAN SEMULA)

4. JPS/P/KL/P23-15300/28/2019(SH)

KERJA-KERJA PEMULIHARAAN SUNGAI UNTUK MENGURANGKAN RISIKO BANJIR SUNGAI LANGAT DAN 'BORROW PIT' SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG LABOHAN DAGANG, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT. (TAWARAN SEMULA)