Makluman sebut harga semula bagi SH 56/2019

10 Oct 2019 • Oleh Majlis Daerah Hulu Selangor untuk CADANGAN PEMBANGUNAN SISTEM INVENTORI DAN PENILAIAN ASET POKOK DI MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

SH ICT 56/2019

CADANGAN PEMBANGUNAN SISTEM INVENTORI DAN PENILAIAN ASET POKOK DI MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR