LANJUTAN PERTUKARAN TARIKH TUTUP TENDER DI JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

6 Nov 2019 • Oleh Jabatan Agama Islam Selangor

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Lanjutan pertukaran tarikh penutupan Peti Dokumen Tender pada 07 NOVEMBER 2019 ( KHAMIS ) kepada
11 NOVEMBER 2019 (ISNIN). Bersama ini disertakan tajuk yang akan dilanjutkan.

   JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/25 (20/21)

   JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/23 (20/21)

   JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/24 (20/21)

  JAI.SEL.BKP/01/053/6/4/15 (20/21)