Cetak
MPK/JK 600-13/2/16

KERJA-KERJA PEMBEKALAN COLD MIX BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DI SEKITAR KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN KLANG.

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
06/03/2017 MPK/JK 600-13/2/16 Selanjutnya

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Perbandaran Klang
No. Sebut Harga MPK/JK 600-13/2/16
Tarikh Iklan 21 Feb 2017 - 28 Feb 2017
Tarikh Jual 2 Mar 2017 - 7 Mar 2017
Tarikh Tutup 8 Mar 2017
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Bahagian Ukur Bahan, Tingkat 1, Pejabat MPK Jalan Tengku Kelana (Pusat Sumber), Lot 175, Jalan Tengku Kelana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan
Tarikh & Masa Taklimat 28 Feb 2017 14:00
Alamat Taklimat Auditorium Raja Ismail, Majlis Perbandaran Klang

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 40.00

Syarat Sebut HargaSYARAT-SYARAT :-
1.
Setiap dokumen Sebut Harga dijual dengan harga RM 40.00 secara online. Pembayaran
boleh dibuat secara kredit kad dan debit kad.

2. 
Dokumen meja tawaran
dipamerkan mulai 02 MAC 2017
di laman web http://tender.selangor.gov.my di setiap bahagian iklan yang dipamerkan.

3. 
Penyebut Harga perlu
terlebih dahulu mendaftar secara on-line di laman sesawang http://tender.selangor.gov.my sebelum pembelian Dokumen Sebut Harga dan mengemaskini
maklumat pendaftaran UPEN
dan MOF. Sekiranya
gagal berbuat demikian penyebutharga adalah tidak layak untuk membeli dokumen
sebut harga tersebut.

4. 
Dokumen Sebut Harga
yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam SAMPUL
SURAT BERLAKRI dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut
Harga seperti tertera di atas.

5. 
Penyebut Harga yang
tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh tutup tawaran
adalah dianggap tidak berjaya.

6.
Hanya Penama di dalam Sijil Kementerian Kewangan
(MOF) yang boleh menghadiri taklimat / lawatan
tapak.

7. 
Penyebut Harga adalah
diwajibkan untuk melaporkan diri dan menghadiri taklimat yang akan diadakan
pada 28 FEBRUARI 2017 jam 2.00
- 2.30 petang di Auditorium Raja Ismail, Majlis Perbandaran Klang. Maklumat
lawatan tapak akan dimaklumkan semasa taklimat. 

8.
Penyebut Harga yang
tidak menghadiri taklimat / lawatan tapak tidak layak untuk menyertai Sebut
Harga.

9.
Penyebutharga
dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran ASAL Kementerian Kewangan (MOF), kad
pengenalan dan Cop
Syarikat semasa hari taklimat.

10. 
Penyebut Harga perlu
mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam Arahan Kepada Penyebut Harga
dan Syarat-syarat Membuat Sebut Harga di dalam Dokumen Sebut Harga sebelum
mengemukakan Sebut Harga. Jika dokumen Sebut Harga yang dikemukakan didapati
tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, Dokumen itu akan ditolak tanpa
pertimbangan seterusnya.

11.
Dokumen Sebut harga
yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan, berbangkit dengan
apa jua sebab yang mungkin boleh dikemukakan, akan ditolak dan tidak
dipertimbangkan.

12. 
Tarikh akhir
penjualan Dokumen Sebut harga adalah pada 07 MAC 2017. Dokumen Sebut harga tidak akan dikeluarkan selepas dari waktu
tersebut. Sebarang pertanyaan sila hubungi BAHAGIAN
UKUR BAHAN di talian 03-3375 8014.

Disediakan
oleh :

BAHAGIAN
UKUR BAHAN

MAJLIS
PERBANDARAN KLANG
Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 090101 BAHAN BINAAN DAN PERALATAN KESELAMATAN JALAN RAYA > BAHAN BINAAN > BAHAN BINAAN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
BHG A - MPK/JK 600-13/2/16 (TTD) 817.28 kB application/pdf Muat Turun
BHG B - MPK/JK 600-13/2/16 (TTD) 310.02 kB application/pdf Muat Turun