Cetak
PTDKS/PM/56/2018

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN RAHMAT KG SEPAKAT MUKIM PASANGAN DAERAH KUALA SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Kuala Selangor
No. Sebut Harga PTDKS/PM/56/2018
Tarikh Iklan 29 Jan 2018 - 19 Feb 2018
Tarikh Jual 13 Feb 2018 - 19 Feb 2018
Tarikh Tutup 19 Feb 2018
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Sebutharga, Bahagian Pembangunan Masyarakat,
Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor, 45000 Kuala Selangor.
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Kuala Selangor
Harga Dokumen RM 10.00

Syarat Sebut Harga

1. Tawaran adalah dipelawa daripada
Kontraktor-kontraktor Bumiputera Kelas G1 yang berdaftar dengan Pusat Khidmat
Kontraktor ( PKK ) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB )
di dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan serta berdaftar dengan Unit
Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) *SEMUA PENYEBUTHARGA ADALAH DIWAJIBKAN
BERDAFTAR DI SISTEM PENJUALAN TENDER DAN SEBUTHARGA SEBELUM BOLEH MEMBELI
DOKUMEN"

 

2. Bayaran boleh dibuat secara on-line dengan
menggunakan kad kredit melalui sistem e-tender/sebutharga
(http://tender.selangor.gov.my). Semua dokumen sebutharga yang dimuat turun
bagi tajuk sebutharga ini mestilah dicetak dan diisi dengan lengkap sebelum
dihantar.

 

3. Jabatan Berhak untuk menolak sebarang tawaran
tender yang dikemukakan sekiranya terdapat keraguan maklumat yang disertakan
atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

 

4. PENTING : Tender/Sebutharga* yang
lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut yang merupakan syarat
utama sekiranya gagal dikemukakan akan menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama
sekali. Maklumat tersebut adalah seperti berikut :

a. RESIT ASAL PEMBELIAN DOKUMEN YANG
BERCETAK KOMPUTER

b. DOKUMEN- DOKUMEN WAJIB YANG PERLU
DILENGKAPKAN DAN DIHANTAR

c. SALINAN SIJIL PENDAFTARAN CIDB,
PKK DAN SSM

d. SALINAN SIJIL PENDAFTARAN GST
SEKIRANYA ADA

e. SALINAN PENYATA
KEWANGAN YANG DISAHKAN OLEH PIHAK BANK

 

5. Dokumen yang telah lengkap mengandungi maklumat
seperti di atas hendaklah dimasukkan ke dalam sampul dituliskan nombor
sebutharga di sebelah atas kanan sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti
sebutharga Bahagian Pembangunan Masyarakat, Pejabat Daerah/Tanah Kuala
Selangor.

 

6. Bahagian Pembangunan Masyarakat, Pejabat
Daerah/Tanah Kuala Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang nilai tawaran
harga sama ada terendah atau yang sebaliknya.

 

7. Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan ke:

 

 Bahagian Pembangunan Masyarakat,

 Pejabat Daerah/Tanah Kuala Selangor,

45000 Kuala Selangor.

  

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 JALAN RAHMAT KG SEPAKAT JALAN RAHMAT KG SEPAKAT 7 Feb 2018 14:15

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE01 PEMBINAAN JALAN DAN PAVMEN

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis  
ARAHAN KEPADA PETENDER 57.82 kB application/pdf Muat Turun
DOKUMEN MEJA SEBUTHARGA PTDKS 56/2018 204.15 kB application/pdf Muat Turun