Cetak
PDHL 2/2019

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BULANAN PENGHAWA DINGIN JENIS BERPUSAT (WATER COOLED PACKAGE UNIT AND DUCTED AIR COOLED UNIT) DI BANGUNAN PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN (1 APRIL 2019 HINGGA 31 MAC 2021)

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Pejabat Daerah Hulu Langat
No. Sebut Harga PDHL 2/2019
Tarikh Iklan 28 Feb 2019 - 8 Mar 2019
Tarikh Jual 28 Feb 2019 - 8 Mar 2019
Tarikh Tutup 8 Mar 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN ,TINGKAT 2
PEJABAT DAERAH/ TANAH HULU LANGAT,BANDAR BARU BANGI
Syarikat Bumiputera Sahaja
Syarikat Selangor Sahaja
Syarikat Daerah Sahaja    Hulu Langat
Harga Dokumen RM 30.00

Syarat Sebut Harga


 1. *Sebutharga adalah dipelawa
  daripada Kontraktor Bumiputra beralamat di dalam DAERAH HULU LANGAT SAHAJA dan berdaftar dengan Lembaga
  Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) 
  dalam Gred G 1 ME dalam
  DAERAH HULU LANGAT dan berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor  adalah dibenarkan menyertai sebutharga
  ini.

 


 1. Pejabat ini menjemput tuan
  mengemukakan sebut harga untuk kerja-kerja diatas. Sila kemukakan borang
  sebut harga yang telah diisi ke dalam sampul surat dan kemudiannya
  dimeterai serta alamatkan kepada Pejabat Daerah/ Tanah Hulu Langat.

 


 1. Borang Sebutharga boleh
  didapati dari tarikh 28 Februari
  2019 (Khamis)
  hingga                   08 Mac 2019 (Khamis) di Pejabat Bahagian Khidmat Pengurusan Tingkat 2 (PDHL) dengan
  menyertakan wang tunai berharga RM
  30.00.

 


 1. Dokumen Sebutharga akan
  dikeluarkan kepada Kontraktor yang sah sahaja. Bagi maksud ini
  Kontraktor-kontraktor hendaklah membawa Sijil Pendaftaran Asal Lembaga
  Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB), Sijil Asal Taraf Bumiputra (STB),
  Sijil Asal Pendaftaran UPEN (Selangor), Sijil Asal SSM yang berkuatkuasa,
  Sijil Asal Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK).

 2. Borang Sebutharga yang telah
  diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan kedalam Peti sebutharga di: BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN TINGKAT 2
  (PDHL
  ) tidak lewat dari jam 12.00
  tengahari
  pada 09 Mac 2019
  (Jumaat).

 


 1. Borang sebutharga akan
  dibatalkan sekiranya terdapat:

a)   
Sebarang
pindaan tanpa tandatangan sekiranya ringkas;

b)   
Kiraan yang
salah;

c)   
Borang yang
tidak lengkap diisi;

d)   
Borang yang
dihantar lewat pada tarikh dan masa tutup sebutharga;

e)   
Borang yang
dikemukakan lebih dari satu daripada syarikat yang sama;

f)    
Tanpa
menyertakan Salinan Sijil Pendaftaran Asal Lembaga Pembangunan Industri (CIDB),
Salinan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Salinan Sijil Asal Taraf
Bumiputera (STB),Salinan Sijil Pendaftaran UPEN (Selangor);dan  Salinan Sijil SSM yang berkuatkuasa;g)   
Tanpa
menyertakan salinan Penyata
Bulanan Akaun Bank bagi Tiga (3) Bulan Terakhir.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
 • (G1) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM200,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis